Almanya Aile Birleşimi Vizesi Hakkında Her Şey

DAS Akademie İzmir’de “Aile Birleşimi Sınavlarına Hazırlık Kursları” başlarken, Almanya Aile Birleşimi nedir, Aile Birleşimi Vizesi nasıl alınır, Aile Birleşimi Vizesi için gerekli evraklar nelerdir gibi konulara değinmek istedik. Tüm bu sorularınızın cevaplarını aşağıda detaylı olarak bulabilirsiniz.

Almanya Aile Birleşimi Vizesi Nedir?

Almanya Aile Birleşimi Vizesi, Türkiye’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Almanya’da yaşayan eşlerinin veya çocuklarının yanına yerleşmesi veya Türkiye’de yaşayan reşit olmayan çocuklarını Almanya’ya alması için başvurması gereken vizedir. Almanya Aile Birleşimi Vizesi uzun süreli (D tipi) vize kategorisinde bulunmaktadır. Kısa süreli vizelerin aksine Almanya Federal Cumhuriyeti’nde size oturum hakkı sağlar. Almanya Aile Birleşimi vizesi başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Almanya’ya eşinin veya reşit olmayan çocuklarının yanına gitmelerine göre evrak listeleri ve gerekli prosedürler farklılık göstermektedir.

Almanya Aile Birleşimi Vizesine başvuru yaparken Almanya Federal Cumhuriyeti yetkililerince belirlenen evraklar ibraz edilmelidir. Başvuru yapacağınız duruma göre gerekli evraklar değişkenlik göstermektedir. Bu evraklarda dikkat edilmesi gereken en önemli şey, evrakların güncel tarihli ve ıslak imzalı olmasıdır. Bazı durumlarda Almanya Konsolosluğu yetkilileri sizden ibraz ettirmeniz gereken evraklara ek olarak başka evraklar isteme hakkına sahiptirler.

Almanya Aile Birleşimi vizesi müracaatları Almanya Federal Cumhuriyeti yetkilileri tarafından görevlendirilmiş Konsolosluklara veya Büyükelçiliğe yapılmalıdır. Almanya Federal Cumhuriyetinin Türkiye’de iki tane Başkonsolosluğu (İstanbul ve İzmir) bir tane de Büyükelçiliği (Ankara) bulunmaktadır. Uzun dönem vize başvuruları bu üç kurumdan birine ikamet adresinize bağlı olarak yapılmaktadır.

Almanya Aile Birleşimi Vizesi
DAS Akademie İzmir Şubesi’nde Aile Birleşimi Sınavlarına Hazırlık Kursları Başlıyor !

Aile Birleşimi Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Almanya’daki eşin yanına gidebilmek için Aile Birleşimi Vize başvurusunda gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiş olup, belgelerin asılları ve ikişer adet fotokopileri ile ibraz edilmelidir. Gerekli vizenin ancak her iki
eşin 18 yaşını doldurduğunda verildiği dikkate alınmalıdır.

 • Almanca dilinde eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu
 • İkamet Yasası’nın 54. Maddesi 2.fıkrası, 8.bendi gereğince başvuru sahibi tarafından imzalanmış ek belge
 • Pasaport (bkz. 20 no’lu Bilgi Notu)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (bkz. 20 no’lu Bilgi Notu)
 • Her iki eşin nüfus bilgilerini içeren Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği („Formül B“)- 17 yaşında evlilik yapanlarda: Anne ve babanın yazılı muvafakatı ile Almanca tercümesi

  – 16 yaşında evlilik yapanlarda: Çiftin evlenebileceğine dair mahkeme kararı ve Almanca tercümesi

  Başvuru sahibine ait „Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“. Nüfus kayıt örneğinde „Düşünceler“ bölümünün eksiksiz doldurulmuş, nüfus kaydıyla ilgili tüm olaylar (örnek: önceki evlilikler, boşanmalar, çocuklar, anne ve baba, vatandaşlık) yazılı olmalıdır. Eşlerin daha önce gerçekleştirmiş oldukları evlilikleri var ise, en son evliliğe dair kesinleşme şerhi ile gerekçeli boşanma ilamı ve duruma göre Almanya veya Türkiye’den alınmış tanıma ve tenfiz kararı. Belirtilen belgelerin Almanca tercümeleri ve duruma göre ölüm kayıt örnekleri.

 

 • Almanya’da yaşayan eşe ait ikamet belgesi
 • Almanya’da yaşayan eş Alman vatandaşı ise:
 1. Pasaportun veya kimlik belgesinin fotokopisi
 2. Eş doğuştan Alman Vatandaşı ise: Alman Doğum Belgesi
 • Almanya’da yaşayan eş yabancı uyruklu ise:
 1. Pasaportun fotokopisi
 2. Oturma izni fotokopisi
 • Basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olunduğuna dair belge (Avrupa Ortak Dil Kriterleri uyarınca asgari A1 seviyesinde): A1 seviyesi, dil yeterliliği ile ilgili dört unsuru (anlama, konuşma, okuma ve yazma) kapsamaktadır. Almanca bilgisinin nasıl ve nerede edinileceğine başvuru sahibi karar verir. Ancak A1 dil sertifikası yetkili bir kurum tarafından tanzim edilmelidir. Dil sertifikasının aslı ibraz edilmelidir. Yukarıda belirtilen dil sertifikasının ibraz edilmiş olması, vize işleminde dil yeterlilik belgesinin otomatik olarak kabul edileceği anlamına gelmemektedir.
 • Aşağıda belirtilen istisnai durumlarda A1-Sertifikası ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır:
 1. Almanca dil bilgisine sahip olduğunuz belirgin ise (başvuru esnasında Almancanızın Vize Bölümü’nde fark edilecek biçimde olması)
 2. Almanya’da yaşayan eşinizin ve aynı zamanda reşit olmayan Alman vatandaşı çocuğunuzun yanına gideceğiniz takdirde, Alman vatandaşı çocuğun yanına yerleşmek için geçerli kurallar uygulanmakta olup, dil yeterliliği koşulu aranmamaktadır
 3. Almanya’da yaşayan eşiniz „AB Mavi Kart“ sahibi ise
 4. Eşiniz İkamet Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca yüksek vasıflı eleman (Madde 19), bilim insanı (Madde 20) müteşebbis (Madde 21) olararak Almanya’da bulunuyorsa veya iltica hakkı (Madde 25/1), ilticacı statüsü (Madde 25/2) veya yerleşme iznine (Madde 26/3) (İltica hakkına sahip veya Almanya da uzun süreli yerleşme izni ile iltica statüsü) sahip olarak Almanya’da yaşıyorsa ve evlilik akdi eşiniz Almanya’ya yerleşmeden önce gerçekleştiyse
 5. Bedensel, zihinsel veya ruhsal bir hastalıktan/engelden dolayı basit düzeyde Almanca dil eğitimi alamayacak durumdaysanız. Engel olan durumların güncel bir doktor raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Okur-yazar olmamak veya ileri yaşta olmak, basit düzeyde Almanca eğitimine engel oluşturmamaktadır
 6. Almanya’da yaşayan eşiniz Andorra, Avustralya, Brazilya, El Salvador, Honduras, İsrail, Japonya, Kanada, Monako, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, San Marino veya ABD vatandaşı ise
 7. Mağduriyet durumlarında özel uygulama: Eşiniz Alman vatandaşı, çifte vatandaş veya Almanya’da Ortaklık Hukuku düzenlemelerine göre ikamet hakkına sahip Türk vatandaşı ise (Almanya`da resmi olarak çalışıyor veya kendi işini yapıyor ise) ve bir yıl boyunca Almanca eğitimi görüp, ciddi bir biçimde çaba sarf etmenize rağmen dil sertifikasını alamadığınız durumlarda (örn. tarihi belirtilmiş olan kurs katılım belgeleri, sınava girmiş olduğunuzu gösteren belgeler)

Esasen yukarıda belirtilmiş olan belgelerin başvuru esnasında ibraz edilmesi yeterlidir. Fakat gerek duyulması halinde, Vize Bölümünce başka belgelerin ve Almanca tercümelerin de istenebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Vize şartlarının yerine getirilip getirilmediği hususundaki tetkiklere Almanya’daki resmi kurumlar dahil olduğundan, vize işlemi birkaç ay sürebilmektedir. Vize başvurusu için gerekli tüm belgelerin ibraz edilmesinin ardından geçen ilk üç aylık süre zarfında Vize Bölümü yetkililerinin işlem süreciniz hakkında bilgi veremeyeceği anlayışla karşılanmalıdır.

Pasaport İadesi

Alman Konsolosluğunun, başvurunuz hakkında karar vermesinin ardından pasaportlar iade edilmektedir. Vize başvurunuzu doğrudan dış temsilcilikte gerçekleştirdiğiniz takdirde, pasaportunuzu sadece söz konusu temsilcilikten teslim alabilirsiniz. Sizin gidip teslim alamayacağınız durumlarda, bir yakınınızı pasaportu sizin adınıza almak üzere yazılı olarak yetkilendirebilirsiniz. Bununla ilgili vekaletnameyi doldurarak, yetkilendirdiğiniz kişiye, pasaport tesliminde ibraz etmesi için, vermeniz gerekmektedir.

Vize Reddi

Vize başvurunuz reddedildiği takdirde, bunun çeşitli sebepleri olabilir. Ret sebeplerini, tarafınıza gönderilen cevap yazısında bulabilirsiniz. Vize başvurunuzu eksiksiz, seyahat amacınız hakkında net olan ve denetlenebilir belgeler ibraz etmek suretiyle her zaman yenileyebilirsiniz.

Almanya Aile Birleşimi Vizesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Almanya Aile Birleşimi Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Almanya Aile Birleşimi sonuçlanma süresi konsolosluklarının inisiyatifinde olmakla birlikte, yoğunluklarına ve tatil oldukları günlere göre de değişkenlik göstermektedir. Almanya Federal Cumhuriyetine yapacağınız Aile Birleşimi müracaatlarının yaklaşık çıkış süresi 3 ay sürmektedir. Bu süre sizin durumunuza göre uzayıp kısalabilmektedir. Yaptığınız başvuruları 3 ay sonrasında sorgulayabilmek mümkündür. Almanya konsoloslukları 3 ay içerisinde bilgi vermeme hakkına sahiptirler.

Vize işlemleri ne kadar sürede sonuçlanır?

Almanya Aile Birleşimi Vizesine müracaat edecek kişilerin durumlarına göre bu süre değişkenlik göstermektedir. Genel itibari ile yaklaşık 3 ay kadar süren bu işlemler bazen daha uzun bazı durumlarda ise daha kısa sürebilmektedir. Bu süre aynı zamanda Almanya Federal Cumhuriyeti Yetkili Konsolosluk ve Büyükelçiliklerinin tatil günleriyle ve yoğun olduğu dönemlerle de doğrudan ilgilidir.

Vize ücreti ne kadardır?

Almanya Aile Birleşimi Vizesine başvuru yaparken Almanya Konsolosluğu’nun belirlemiş olduğu vize başvuru ücretini Euro olmak şartıyla nakit olarak ödemeniz gerekmektedir.

 

Kaynak 1: tuerkei.diplo.de

Kaynak 2: almanyakonsoloslugu.com

%d blogcu bunu beğendi: