Almanya Eğitim Sistemi Nasıldır?

DAS Zeitung okuyucuları için Almanya Eğitim Sistemi hakkında bir yazı hazırlamak ve Almanya okul sistemini sizlere tanıtmak istedik. Bilindiği üzere Almanya’da Türkiye’dekinden çok daha farklı bir eğitim sistemi uygunlanmaktadır. Öğrenciler için evde eğitim hakkı olmamakla birlikte altı yaşına gelmiş her çocuk için on beş yaşına kadar, yani dokuz yıl boyunca eğitim zorunlu tutulmaktadır. Ancak öğrenciler çoğunlukla on sekiz yaşına kadar eğitime devam etmektedir.

Almanya Eğitim Sistemi Yapılandırması

Almanya’da altı yaşına basmış çocuklar için eğitim zorunlu tutulmuştur. Bu yüzden altı yaşına basan her çocuk ilk olarak dört yıl boyunca ilköğretim, yani Grundschule eğitimini almaya başlar. Almanya eyaletler ile yönetildiği için her eyalette bazı ufak değişikler söz konusu olabilmektedir. Örneğin Berlin ve Brandenburg’da Grundschule eğitimi altı yıl sürmektedir. İlk öğretim (Grundschule) eğitimi sırasında öğrenciler okuma, yazma ve aritmetik işlemler öğrenerek eğitim hayatlarına başlar. Ayrıca Fen Bilimleri, sanat ve spor eğitimleri de bu eğitim müfredatına dahildir. Son yıllarda yaygınlaşan bir diğer konu da Grundschule eğitimine yabancı dillerin eklenmesidir. Daha önce yalnızca ortaöğretimde başlayan yabancı dil eğitiminin ilk öğretim yıllarında uygulanmaya başlaması ile öğrencilerin başarısının arttığı gözlenmiştir. Bu yüzden birçok okulda yabancı dil eğitimi ilköğretim yıllarında başlar.

Ayrıca Almanya eğitim sisteminde zorunlu olmayan ancak ebeveynler tarafından önemli olduğu düşünülen okul öncesi eğitim de oldukça yaygındır. Üç yaşından altı yaşına kadar süren okul öncesi eğitim ile ebeveynler çocukların iletişim kurma, sosyalleşme becerilerini arttırmak için okul öncesi eğitimi çoğunlukla tercih etmektedir.

İlköğretim eğitiminden sonra öğrencilerin okuyabileceği üç adet okul mevcuttur. Bunlar Hauptschule, Realschule, Gymnasium şeklindedir. Öğrencilerin Grundschule eğitimi sırasında yetkinlik ve başarı durumuna göre Ortaöğretimde okuyacağı üç okuldan birini öğretmenleri ve ebeveynleri seçer. Öğrencilerin temel yetenek, başarı ve ilgileri bu süreçte belirleyici rol oynar.

Hauptschule eğitimi; genellikle ilköğretim eğitiminde başarı durumu düşük olan öğrencilerin eğitim hayatlarına devam ettiği Haupschule eğitimi, beşinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar sürmektedir. Bazı eyaletlerde onuncu sınıf da mevcuttur. Hauptschule eğitiminde öğrencileri meslek hayatına hazırlayacak pratik bilgi ve becerilerin yanı sıra temel dersler de öğrenirler. Bu okulda başarılı olan öğrenciler son sene yapılan bir sınav ile dilerler ise Realschule ve Gymnasium okullarına geçerek eğitim hayatlarına devam edebilmektedir. Devam etmeyen öğrenciler için ise bir diploma hazırlanır ve meslek hayatına hazır olduğu belgelenir.

Realschule eğitimi; altı yıl boyunca devam eden öğrenciler, Realschule eğitimi sırasında daha geniş bir temel eğitim almaktadır. Realschule eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler “Zeugnis des Realschulabschulusses” (Tamamlama Sertifikası) alırlar. Bu sertifikayı alan öğrenciler kamuda ve özel sektörde orta düzey vasıflı işlere başvurabilir ve yönetici pozisyonunda çalışabilirler. Ayrıca başarılı olan öğrenciler eğitime devam etmek isterse teknik okul, teknik lise veya ileri liseye geçiş yapabilirler.

Gymnasium eğitimi; öğrencilere bilimsel ağırlıklı eğitimler vererek öğrencileri on bir, on iki ve on üçüncü sınıflarda yüksek öğrenime (Abitur) hazırlar. Grundscule eğitiminin ardından gidilebilecek en iyi okul olan Gymnasium, öğrencileri edebiyat, sanat, sosyal bilimler, matematik ve doğa bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlar. Bu öğrenciler Gymnasium eğitiminin ardından uluslararası geçerliliği olan Abitur sınavı ile bitirme diplomasını alırlar. Almanya eğitim sistemi içerisinde yer alan öğrencilerin %40’ı eğitimlerine bu okullarda devam eder. Abitur diploması ile öğrenciler yüksek öğrenime devam etme hakkı kazanır. Ayrıca bir giriş sınavı bulunmamaktadır.

Almanya’da Yüksek Öğrenim

Almanya’da yüksek öğrenim sistemi Üniversite (Universität), Meslek Yüksek Okulları (Fachhochschule), Sanat Yüksek Okulu (Kunsthochschule) şeklinde üçe ayrılmıştır. Almanya’da üniversite eğitimi tıp eğitimi dışında altı sömestr sürer. Devlet üniversiteleri çok çeşitli alanlarda eğitim verirler. Bunların arasında felsefe, tıp, din bilimi fakültelerini ve Doğa bilimleri, Sosyal ve İdari bilimler, Hukuk ve Ekonomi gibi çok çeşitli alanlar sayılabilir. Devlet üniversitelerinde geleneksel olarak Diplom, Master ve Doktora dereceleri verilir. Ayrıca, Bolonya sürecine göre pek çok Alman üniversitesi artık Lisans (Bachelor) ve Yüksek Lisans (Masters) dereceleri vermektedir.

Üniversite öğrencilerinin yaklaşık üçte biri uygulamalı yüksek okullara devam etmektedir. Uygulamalı yüksek okullar, Türkiye’de bilinen Meslek Yüksek Okulu’ndan farklı olarak lisans programı statüsünde değerlendirilir. Verilen eğitimin üniversite eğitiminden farkı, daha çok uygulama odaklı oluşudur. Fachhochschuleler Almanya’da hem yerli hem yabancı öğrencilerden büyük ilgi görmektedir. Fachhochschule mezunları, iş piyasasında da çabuk ve daha az zorlanarak i ş bulabilmektedir.

Bu yazıyı beğendiyseniz, bunlara da göz atabilirsiniz: telc Deutsch C1 Hochschule artık Almanya’da okumak için yeterli!

Kaynakça: Wikipedia

%d blogcu bunu beğendi: