İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A. Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

DAS ZEITUNG İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme: 27.03.2023

ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A. Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve işbu kişisel verilerin işlenmesinde ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A. Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri Sorumlusu ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A. Ş.
Veri Sorumlusunun Adresi İsmet Kaptan Mah. 1371 Sok. No.5 Kat:4-5 Çankaya/İzmir
İletişim Kanalı [email protected]

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler

İnternet Sitesi Aydınlatma Meni, https://www.daszeitung.com/iletisim/ adresinde yer alan bölümdeki formu dolduran ilgili kişilerin ve ziyaretçilerin kişisel verilerini konu edinmektedir.

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Adı-soyadı
İletişim Telefon numarası, e-posta adresi
İşlem Güvenliği IP adresi bilgisi, çerez bilgileri
Diğer Konu, ileti (Bu bölümde ayrıca talebinizin detaylarını bizimle paylaşabilmeniz amacıyla bir alan oluşturduk Burada da bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, iletiniz doğrultusunda işlenebilecektir.)

İnternet sitemizdeki diğer kişisel veri işleme faaliyetleri için Çerez Politikamız ve Gizlilik Politikamız, Bülten Aydınlatma Metinlerimizde belirtilen usuller esas alınmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi
İşleme Amacı Hukuki Sebep
·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 (2) (f) : İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK m.5 (2) (ç) : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
·       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

KVKK m.5 (2) (e) : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreç olması halinde sürecin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin üçüncü fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

 • İnternet sitesi üzerinden form doldurulması, internet sitesinin ziyaret edilmesi

 

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • İsmet Kaptan Mah. 1371 Sok. No.5 Kat:4-5 Çankaya/İzmiradresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • [email protected] şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: