Her yönüyle Schengen vizesi

Schengen vizesi

Schengen Vizesi adını, 1985 yılında imzalanan Schengen Anlaşması’ nın yapıldığı Lüksemburg’ un küçük kasabası Schengen’ den almıştır. Bu anlaşma çerçevesinde, Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda kendi dahili sınırlarını geçecek olan kişiler için kontrolleri kaldırma kararı almışlardır. Antlaşmaya göre dış sınırlar sadece kara sınırıyla kalmayıp, hava ve gümrük kapılarını da kapsamaktadır.

Tüm dünyayı ilgilendiren ve Avrupa Birliği vize uygulaması gibi böylesine önemli bir yapının temellerinin atıldığı Schengen, aslında yaklaşık 600 kişinin yaşadığı küçük bir kasaba. Lüksemburg, Almanya ve Fransa sınırlarının kesiştiği noktada Lüksemburg sınırları içinde Moselle nehrinin kıyısında kurulmuş olan bu küçük kasaba, adını Avrupa Birliği vize uygulamasının temeli olan Schengen Antlaşması’na vererek dünya çapında tanınır hale gelmiş bulunmaktadır.

Schengen’ de turistlere hizmet veren tek otel, 14. yüzyıldan kalma eski bir şatonun restorasyonu ile faaliyete geçirilmiş Chateau de Schengen adlı butik otel. Otel, çeşitli toplantılar ve konferanslar için de kullanılıyor. Moselle nehri kenarında ve üzüm bağlarının ortasında çok güzel bir doğaya sahip olan Schengen’ den, iki ayrı köprüyle Fransa’ya ve Almanya’ya geçilebiliyor ve yaklaşık beş dakika içerisinde üç ayrı ülkede bulunma olanağı elde edilebiliyor.

Köyde, Schengen Antlaşması anısına üç sütunlu özel bir demirden yapılmış ve üzerinde ülkeleri temsil eden yıldızlar yer alan Schengen Antlaşması Anıtı da bulunuyor. Köyün merkezindeki Schengen Müzesi’nde ise, tarihi antlaşmanın damgalı ve imzalı gerçek nüshası ile antlaşmaya ilişkin fotoğraflar sergileniyor. Schengen bölgesine girmiş olan ülkelerin ulusal pasaportları da bu müzede sergilenerek tarih sahnesindeki yerlerini alıyor.

Schengen vizesi

Kaynak: visitluxembourg.com

Schengen Ülkeleri

Schengen ülkeleri şunlardır: Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Hırvatistan, İspanya, Fransa, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Norveç, İsviçre, İzlanda ve Yunanistan. Bugün Schengen Bölgesi 24 ülkeden oluşmaktadır ve birçoğu Avrupa Birliği (AB) bölgesini kapsamaktadır. Her ne kadar İngiltere, İrlanda, Kıbrıs, Bulgaristan ve Romanya AB üye ülkeleri olsalar da, Schengen anlaşmasını imzalamamışlardır. Ayrıca Norveç ve İzlanda, AB üyesi olmamalarına rağmen Schengen bölgesinin birer parçalarıdır.

Sınırların kaldırıldığı Schengen Bölgesi, 400 milyonu aşkın AB vatandaşının yanı sıra AB topraklarında yasal olarak bulunan AB üyesi olmayan ülke vatandaşları, iş adamları, turistler veya diğer kişilere serbest dolaşım güvencesi sağlar. Kişilerin serbest dolaşımı AB’ nin vatandaşları için güvence altına aldığı temel bir haktır. Schengen işbirliği, sınır kontrolleri yapılmaksızın vatandaşların dahili sınırlardan geçmesini sağlayarak bu özgürlüğü pekiştirmektedir.

Schengen Vizesi Nedir?

Aşağıda sayılan amaçlar dahilinde Schengen bölgesine girmek ve burada kısa süreliğine kalmak için gerekli bir izindir;

Akraba veya arkadaş ziyareti,• turist olarak,• is için,• bir konferansa katılmak üzere• veya sadece transit geçiş için.

Vize sınırlı bir süre için ve altı aylık dönemde en fazla 90 gün için geçerlidir. Schengen ülkelerinin herhangi biri tarafından verilmiş olan vize diğerlerine seyahat için de geçerlidir. (Bazı istisnai durumlarda vize yalnızca vizeyi veren ülke, ya da hamilinin pasaportu tüm Schengen ülkelerinde geçerli değilse sadece belirli ülkelere giriş için geçerli olabilir).

Vize Başvurusunu Hangi Üye Devlet İncelemektedir?

Schengen vizesi başvurusunu inceleyerek başvuruya ilişkin karar vermeye aşağıdaki Üye Devletler yetkilidir;

(a) Seyahat/seyahatler sırasında ziyaret edilecek tek ülke kendi toprakları olan Üye Devlet,

(b) Ziyaret sırasında farklı ülkelere gidilecekse toprakları seyahat süresi veya kalış sebebi bakımından esas varış noktasını teşkil eden Üye Devlet,

(c) Seyahat süresi veya kalıs sebebi bakımından esas varıs noktasını teskil eden birden fazla Üye Devlet olması halinde, bu Üye Devletlerden herhangi biri,

(d) Esas varıs noktasının belirlenememesi halinde, basvuru sahibinin Üye Devletlerin topraklarına girmek için dıs hudutlarından geçeceği Üye Devlet

Başvurular Nereye Yapılabilir?

Başvurular, gidilecek ülkenin konsolosluğuna doğrudan veya bu amaçla belirlenmiş bir hizmet sunucu firmaya yapılabilir.

Vize Ücreti

  • Başvuru sahipleri 60 EUR vize ücreti öder.
  • 6 ila 12 yas grubundaki çocuklar 35 EUR vize ücreti öder.
  • Rusya Federasyonu, Ukrayna, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (FYROM), Sırbistan,Karadağ, Bosna – Hersek, Arnavutluk, Moldova Cumhuriyeti ile Gürcistan uyruklular 35 EUR öder.

Vize Ücretinden Muaf Olunan Durumlar

Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan başvuru sahipleri vize ücretinden muaftırlar:

(a) Altı yasından küçük çocuklar;
(b) Arastırma veya eğitim amaçlı seyahat eden ilköğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve beraberindeki öğretmenleri;
(c) Bilimsel arastırma yapmak üzere Topluluk içerisinde seyahat eden, üçüncü ülkelerden arastırmacılara Üye Devletler tarafından tek tip vize verilmesini sağlamayı amaçlayan Avrupa Parlamentosunun 2005/761/EC sayılı Tavsiye Kararı ile 28 Eylül 2005 tarihli Konsey toplantısında belirtildiği sekliyle, bilimsel arastırma yapmak üzere seyahat eden, üçüncü ülkelerden arastırmacılar;
(d) Kar amacı gütmeyen örgütler tarafından düzenlenen seminer, konferans, sportif, kültürel veya eğitim aktivitelerine katılan yine kar amacı gütmeyen örgütlerin 25 yas ve altındaki temsilcileri;
(e) Birlikte seyahat eden ya da seyahat kapsamında bir araya gelecek AB, Norveç, İzlanda, Lihtenstayn ve İsviçre vatandaslarının akrabaları.
Not: Bazı Üye Devletler belirli kategorilerdeki basvuru sahipleri için ayrıca vize ücreti muafiyeti uygulayabilir.

Başvuru Ne Zaman Yapılabilir?

Vize başvurusu, ziyaretin planlandığı tarihten en az 15 takvim günü önce yapılmalıdır. Ziyaretin başlangıç tarihine üç aydan daha uzun bir süre varsa, başvuru yapılamaz. Ziyaretin planlandığı başlangıç tarihine 15 takvim gününden daha az bir süre kalmasına rağmen yapılan başvurular kabul edilebilir; ancak, başvurunun değerlendirilmesi 15 günü bulabildiği için vize kararı, başvuru sahibinin seyahatine başlamayı planladığı tarihten SONRAYA kalabilir. Randevu sisteminin uygulandığı yerlerde tespit edilmiş olan zaman sınırlamalarına uymak ve gereken tedbirleri almak, başvuru sahibinin kendi sorumluluğudur.

En az altı ay geçerliliği olan çoklu giriş vizesi bulunan bir kisi, elindeki vize geçerliliğini yitirmeden yeni bir vize için başvuru yapabilir. Ancak verilecek yeni vizenin geçerlilik süresi, mevcut vizenin geçerlilik süresinin dolmasını müteakip başlatılır: bir bireye, geçerlilik tarihleri çakışan iki ayrı vize verilemez. Bununla birlikte vize başvurunuzu yaparken, gitmek istediğiniz ülke ve Türkiye’de milli bayramlar dolayısıyla uygulanan tatil günlerini de göz önünde bulundurmanız tavsiye olunur. Tatil dönemlerinde, bazı konsolosluk hizmetlerinde yavaşlamaların olabileceği unutulmamalıdır.

Pasaportlar için Kabul Edilebilecek Asgari Geçerlilik Süresi

Sunulan seyahat belgesinin (Pasaport), kişinin Üye Devlet sınırlarını terk etmeyi planladığı tarihten itibaren en az üç ay süreyle geçerliliğini koruyacak bir belge olması gerekmektedir. Seyahat belgesinde en az iki sayfa olmak üzere yeterli sayıda boş sayfa bulunmalıdır. Bunlardan ilki, vize etiketinin yapıştırılacağı sayfa olup diğeri ise sınır kontrol makamlarının basacağı mühür için kullanılacaktır.

Vize Başvurusunda Mülakat

Başvurunuzun incelenmesi sırasında konsolosluk tarafından mülakat daveti yapılabilir.

Başvuruların Sonuçlanma Süresi

Uygun bulunan basvuru, yapıldığı tarihten itibaren 15 takvim günü içinde karara bağlanır. Özellikle basvurunun ayrıntılı bir tahkikat gerektirdiği bazı durumlarda bu süre, azami 30 takvim gününe kadar uzatılabilir. İstisnai olarak, özel bazı durumlarda ek bir takım belgelerin sunulması gerektiğinde, bu süre azami 60 takvim gününe çıkabilir.

Schengen Vizesi Başvurunuzun Reddedilmesi Halinde

5 Nisan 2011 tarihinden itibaren getirilen yeni bir uygulamayla, Schengen vizesi başvurusu reddedilenlere durumları resmi bir mektup aracılığıyla bildirilir. Bu kişilerin, ilgili Üye Devletin ulusal kanunlarına uygun olarak kararı temyiz etme hakları bulunmaktadır. Temyiz işlemleri, başvuruyla ilgili nihai kararı veren Üye Devlete karsı ve o Üye Devletin ulusal kanunları uyarınca yürütülür. Her bir Üye Devlet temiz hakkı ile başvurunun yapılabileceği yetkili makam ve başvuru süresi de dahil olmak üzere temyiz hakkının kullanımına ilişkin prosedürleri ve ulusal kanunda referans alınacak ilgili bölümleri belirtir.

Seyahatim Esnasında Hangi Belgeleri Yanınızda Bulundurmalısınız?

Sadece Schengen vizesine sahip olunması, Schengen Bölgesine doğrudan giriş hakkınız olduğu anlamına gelmez. Schengen vizesi alan kisi dış sınırlara geldiğinde kendisinden, kalmayı planladığı süre için kalış amacını ve koşullarını; hem kalış süresi boyunca hem de çıkış ülkesine dönüşüyle veya girişinin kesin olarak kabul göreceği üçüncü bir ülkeye transit geçişiyle ilgili giderleri karşılayacak yeterli kaynağının bulunduğunu veya bu araçları kanuni yollarla edinebilecek durumda olduğunu gösteren belgeler sunması istenebilir. Bununla birlikte başvuru sahiplerinden, Üye Devletlerin sınırları dahilinde geçerli olacak ve planlanan kalış veya transit geçiş süresinin tamamını kapsayacak yeterli bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmaları da istenir.

Almanya ‘da Görülmesi Gereken 50 Yer” başlıklı detaylı ve keyifli DAS Zeitung yazısını okumak için tıklayınız…

%d blogcu bunu beğendi: